MZLU Brno, Objekt specializovaných výukových prostor

Rekonstrukce objektu Joštova pro Fakultu sociálně správní MU Brno

ZŠ Oskol, Sýpky Kroměříž – rekonstrukce osvětlení

Rekonstrukce objektu Justiční školy Kroměříž

Gymnázium Zlín

ČVUT Praha

Speciální škola pro zrakově postižené Olomouc

Universitní Kampus Masarykovy University Brno

Univerzita Tomáše Bati Zlín

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum objekt E, D

Rekonstrukce dílen COPT Kroměříž