Společnost EHV projekt s.r.o. vznikla 1.8.2001 jako dceřinná společnost firmy Elma-therm spol. s r.o. v Kroměříži.

Jejímu vzniku však ještě předcházela existence firmy EHV - projekce elektro, která fungovala od roku 1992 nejprve jako konsorcium později jako sdružení fyzických osob.

Od 21.6.2006 se společnost oddělila od mateřské společnosti a funguje  zcela samostatně.

V současné době má společnost 10 kmenových zaměstnanců a to na pracovištích v Kroměříži, ve Zlíně a v Ostravě.

Svoji působnost rozšířila i mimo Českou republiku a podílí se na projektování silnoproudých rozvodů i na Slovensko a v Ruské Federaci.

EHV projekt zpracovává veškerou projektovou dokumentaci ze všech oblastí silnoproudé elektrotechniky a v úzké spolupráci s navázanými projektanty slaboproudu a měření a regulace kompletní projektovou dokumentaci elektro jakéhokoli objektu.

Ze silnoproudu jsou to vnitřní průmyslové rozvody, osvětlení a instalace obytných budov, občanská vybavenost, banky, dále trafostanice a náhradní zdroje, hromosvod a uzemnění (viz. Reference).

Z oblasti venkovních rozvodů zpracovává projektovou dokumentaci všech stupňů rozvodů VN a NN, veřejné osvětlení a sdělovací vedení.

V rámci slaboproudých rozvodů zajišťuje zpracování projektů strukturované kabeláže, domácího telefonu i videotelefonu, EPS, EZS, kamerové systémy, docházkový systém, místní i evakuační rozhlas, STA.

Na velkých investičních akcích, kam zpravováváme projekty elektro, jsou generálními projektanty velké projektové organizace např. Helika Praha, Niersberger Instalace Benešov, ArchDesign Brno, Kovoprojekta Brno, Promed Brno, Centroprojekt Zlín, Hutní projekt Frýdek-Místek, Technoprojekt Ostrava a řada menších.

Největšími projekty za dobu existence EHV projekt, kde jsme byli jedinými projektanty elektro nebo jsme se podíleli nejakou dílčí části jsou akce PHILIPS Hranice, IKEA Praha, IKEA Bratislava, Flextronix Brno,  Air Soutions Uničov, MZLU Brno, BBC Bratislava, Home Credit Moskva, Obytný soubor Jégého alej Bratislava, Kampus Brno. Kvalitu služeb prokázali projektanti EHV především při výstavbě akcí Centrum Praha Jih Chodov, Toyota Kolín a KIA Žilina a to nejen při tvorbě projektů, ale i při provádění technické pomoci přímo na stavbě.